ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА Печат
Понеделник, 27 Януари 2020 18:51

Уважаеми родители и ученици, информираме Ви, че съгласно заповед №РД09-

2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, областният кръг на

олимпиадата по математика за училищата в страната се провежда на 01.02.2020 г. от

9.00 часа, .

Класираните за участие ученици от област Пловдив е необходимо да се явят на

01.02.2020 г. не по-късно от 08.20 часа в училището координатор - МГ "Акад. Кирил

Попов", гр. Пловдив, ул. "Чемшир" №11 в ЖК "Христо Смирненски". Необходимо е да

носят ученичика карта/книжка, химикал, молив, гума и чертожни инструменти.