СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС Печат
Неделя, 15 Март 2020 10:41

Уважаеми ученици,

МГ „Акад. Кирил Попов“, считано от 16.03.2020 г., въвежда дистанционно провеждане на учебните занятия по всички учебни предмети. Разчитам на вашата активност и отговорност свързани с изпълнението на задачите и проектите, които ще ви поставят вашите учители.

Класните ръководители и учителите по отделните учебни предмети ще ви информират за подробностите относно организацията и протичането на учебния процес.

Г-жа Веселина Карапеева

/Директор на МГ "Акад. Кирил Попов/