Важно за десетокласниците и техните родители Печат
Понеделник, 06 Април 2020 14:11

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка със Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и

науката, т.3 от Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на

изпитите от НВО в 10. клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомяваме, че срокът за

подаване на заявление от учениците за явяване на изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и

дигитални компетентности в 10. клас е от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.

Всеки десетокласник, желаещ да се яви на изпит по чужд език и дигитални

компетентности, може да го направи по един от следните начини:

- принтира, попълва заявлението/та, полагат се подписите на ученика и родителя,

сканиране/снимане и подаване по електронен път;

- при липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението/та в word формат и

подаване по електронен път.

След отмяна на извънредното положение ще бъде създадена организация за подписване

на заявлението/та от родителя и ученика.

Учениците, които желаят да положат НВО по чужд език, задължително посочват кой е

чуждият език и нивото, на което е изучаван.

Образци на заявления за полагане на изпит от НВО по чужд език и дигитални

компетентности може да изтеглите от тук:

- за НВО по чужд език

- за НВО по дигитални компетентности


Моля, заявленията да бъдат изпратени до г-жа Веселина Карапеева – директор

в shkolo.bg, срок до 08. 04. 2020 год., 17:30 часа.


от канцеларията на МГ