Важно за седмокласниците и техните родители Печат
Понеделник, 06 Април 2020 14:35

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и

науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите

от НВО в 7. клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на

заявление от учениците за явяване на изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език 7. клас е от

06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.

Всеки седмокласник, желаещ да се яви на изпит по чужд език, може да го направи по

един от следните начини:

- принтира, попълва заявлението, полагат се подписите на ученика и родителя,

сканиране/снимане и подаване по електронен път;

- при липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението в word формат и

подаване по електронен път.

След отмяна на извънредното положение ще бъде създадена организация за подписване

на хартиеното заявление от родителя и ученика.

Образец на заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език може да изтеглите

от тук

Моля, заявлението да бъде изпратено до г-жа Веселина Карапеева – директор в

shkolo.bg, срок до 08. 04. 2020 год., 17:30 часа.


от канцеларията на МГ

Последно променен на Понеделник, 06 Април 2020 14:42