Държавни изпити по теория и практика на професията и специалността Печат
Четвъртък, 27 Май 2021 14:32

Уважаеми зрелостници,

Може да се запознаете със списъците на допуснати и недопуснати ученици до държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация:

  • професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране" - тук
  • професия "Компютърен график", специалност "Компютърна графика" - тук

Разпределението по зали ще бъде публикувано в деня преди всеки изпит.

от комисията