РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. КЛАС, 6. КЛАС, 7. КЛАС И 8. КЛАС. Печат
Четвъртък, 03 Юни 2021 11:34

Относно: РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 09. 06. 2021 год. /сряда/ ще се проведе присъствена РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за учениците

от 5. клас, 6. клас, 7.клас и 8. клас относно успеха и дисциплината на учениците.

Начало – 18:30 часа

Място – МГ, централна сграда, класни ста