Свободно място за учебната 2021/2022 година Печат
Петък, 06 Август 2021 17:30

Свободно място за учебната 2021/2022 година - 1 - 8 клас, момиче.

Профил "Математически" с интензивно изучаване на немски език.

Необходими документи при кандидатстване:

- заявление до директора за участие в класирането, подписано от родител;

- оригинал на свидетелство за основно образование.

Документите се подават в канцеларията на МГ „Академик Кирил Попов” от 09.08.2021 г. до 19.08.2021 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Класирането ще бъде обявено на 20.08.2021 г. на сайта на гимназията.