СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА IІІ ЕТАП УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В МГ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" Печат
Петък, 29 Юли 2022 17:43

Необходими документи за записване:

1. Заявление до директора (документът се предоставя в гимназията, III етаж - в канцеларията);

2. Оригинал на свидетелството за основно образование;

3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (документът се предоставя в гимназията, III етаж - в канцеларията);

4. Декларация за информирано съгласие, че ученикът ще посещава училище с униформеното облекло на гимназията (документът се предоставя в гимназията, III етаж - в канцеларията);

5. Анкетна карта за родител/настойник (документът се предоставя в гимназията, III етаж - в канцеларията);

6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);

7. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии.

8. Лична профилактична карта - данни за личния лекар име, адрес, телефон (документът се предоставя в гимназията, III етаж - в канцеларията).

Записването на ученици на ІII етап на класиране ще се извършва в канцеларията на гимназията (III етаж) на 01, 02 август 2022 г. от 09:00 до 17:30 часа.

От канцеларията

Последно променен на Петък, 29 Юли 2022 17:55