Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2020/2021 година - 08.05.2021 г. Печат
Понеделник, 17 Май 2021 13:15

Резултатите от Пролетното математическо състезанието за ученици от IV клас, проведено на 08.05.2021 г., са достъпни - тук.

Неявилите се ученици не фигурират в списъка.

Ученикът и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи да се запознае с оценената работа, в МГ „Акад. Кирил Попов“, ет. I, каб.104 на:

  • 17.05.2021 г. от 13:30 часа до 16:30 часа;
  • 18.05.2021 г. от 09:00 часа до 12:00 часа.

Ученикът и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление по образец и представя ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Не се позволява писмените работи да бъдат копирани или снимани, както и да бъдат изнасяни извън определеното за разглеждане на работите помещение.

Запознаването с оценената работа може да се осъществява задължително при стриктно спазване на правилата за безопастност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID – 19 и на други вирусни заболявания, включително носене на лични предпазни средства, а лица без предпазни средства не се допускат в сградата и помещението за запознаване с работата.