ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Печат
Петък, 09 Октомври 2020 00:15

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи ТУК.