ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Печат
Петък, 09 Октомври 2020 15:18

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА може да видите ТУК.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА може да видите ТУК.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА може да видите ТУК.