ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ Печат
Сряда, 04 Декември 2019 22:36

ДО РОДИТЕЛИТЕ,

ИЗБРАНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ

ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

П О К А Н А 

На основание чл.12, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Педагогическия колектив и ръководството на МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив имат удоволствието да Ви поканят на събрание на родителите за избор на представители за Обществен съвет.

            Събранието ще се състои на 19.12.2019 г. /четвъртък/ от 18:30 часа в каб. 104 на І-ви етаж в сградата на МГ „Акад. Кирил Попов“.

            Дневен ред на събранието:

1.      Устройство и дейност на обществените съвети към детските градини и училищата.

2.      Избор на представители на родителите в Обществения съвет към МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив.

3.      Избор на резервни членове в обществения съвет.

4.      Разни.

 

На сайта на МГ „Акад. Кирил Попов“, в раздел „Обществен съвет“, на линк:

https://www.omg-bg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475%3A-v-&catid=70%3A2017-01-16-10-48-55&Itemid=122&lang=bg

може да се запознаете с правомощията на Обществения съвет.


ОТ РЪКОВОДСТВОТО