Ученикът в присъствието на родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, и в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи може да се запознае с оценената работа в МГ „Акад. Кирил Попов“ (центр. сграда), ет. 1, каб.104 на:

19.06.2024 г. (сряда):

от 14:30 часа до 16:30 часа

20.06.2024 г. (четвъртък):

от 09:00 часа до 10:00 часа

от 16:30 часа до 17:30 часа

21.06.2024 г. (петък):

от 14:30 часа до 16:30 часа

 

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление по образец и представя ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Не се позволява писмените работи да бъдат копирани или снимани, както и да бъдат изнасяни извън определеното за разглеждане на работите помещение.

Оценката на областната комисия за проверка и оценка е окончателна.

От канцеларията на МГ

Класиране за сайта

Leave A Comment

Logo MG_red_png