ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – 08.05.2021 Г. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 29 Април 2021 15:34

Уважаеми ученици и родители,

Пролетното математическо състезанието за ученици от IV клас ще се

проведе в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11 на 08.05.2021

г. (събота).

Състезанието започва в 9:00 часа и е с продължителност 4 часа и 30

минути.

Учениците трябва да се явят в двора на училището в 8:15 часа, като спазват

противоепидемичните мерки - не се струпват на входа и на отстояние от 1,5 м.

Влизат в сградата с лични предпазни средства (маска за лице), дезинфекцират

ръцете си и се насочват към залата, в която са разпределени.  

Учениците носят документ за самоличност (ученическа лична книжка,

ученическа лична карта или карта за пътуване в градския транспорт), син или

черен химикал, молив, гума, прибори за чертане.

Разпределението на участниците по зали ще бъде оповестено по входящ

номер на подаденото заявление на сайта на гимназията на 07.05.2021 г. (петък)

след 15:00 часа.


От канцеларията на МГ „Акад. Кирил Попов“