МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – 15.05.2021 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 14 Май 2021 15:45

Уважаеми ученици и родители,

Математическото състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11 на 15.05.2021 г. (събота).

Състезанието започва в 9:00 часа и е с продължителност общо три астрономически часа и се провежда на две части: Модул-1 с продължителност 60 минути и Модул-2 с продължителност 120 минути.

Учениците трябва да се явят в двора на училището в 8:15 часа, като спазват противоепидемичните мерки - не се струпват на входа и на отстояние от 1,5 м. Влизат в сградата с лични предпазни средства (маска за лице), дезинфекцират ръцете си и се насочват към залата, в която са разпределени.

Учениците носят документ за самоличност със снимка (ученическа лична книжка, ученическа лична карта, карта за пътуване в градския транспорт, международен паспорт или друг официален документ), син или черен химикал, молив, гума, чертожни инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ЗАЛИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“– IV КЛАС – 15.05.2021 г. - тук

от канцеларията на МГ „Акад. Кирил Попов“