СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В МГ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 07 Юли 2021 17:43

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

1. Заявление до директора (документът се предоставя в гимназията, 102 каб.);

2. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование по чл.77, ал.1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (документът се предоставя в гимназията, 102 каб.);

4. Декларация за информирано съгласие,че ученикът ще посещава училище с униформеното облекло на гимназията (документът се предоставя в гимназията, 102 каб.);

5. Анкетна карта за родител/настойник (документът се предоставя в гимназията, 102 каб.);

6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);

7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон).


Записването на приетите ученици в V клас за учебната 2021/2022 година в МГ " Акад. Кирил Попов" - ще бъде в 102 каб. на гимназията (I-ви етаж) на:

  • 08.07.2021 г. (четвъртък) от 8:30 часа до 17:30 часа;
  • 09.07.2021 г. (петък) от 8:30 часа до 17:30 часа.


oт канцеларията на МГ