Организация на обучението в МГ „Акад. Кирил Попов“ от 29.03.2022 г. ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Йорданка Тръмбева   
Понеделник, 28 Март 2022 15:09

На основание Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г., отменяща точка I, 18-21, 23 и 24 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 29.03.2022 г. отпада изследването с бърз неинвазивен тест за COVID-19  в училищата.

От 29.03.2022 г. се възстановява присъственото обучение за всички ученици.

Всички ученици от V до XII клас, както и педагогическият и непедагогическият персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата до края на извънредната епидемична обстановка.