Свободни места за ученици в МГ „Академик Кирил Попов” - Пловдив за учебната 2022/2023 година ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Йорданка Тръмбева   
Понеделник, 05 Септември 2022 09:19

В X клас:

1 място - момиче

X А - Профил Математически, Английски език

Необходими документи при кандидатстване:

  • заявление до директора, подписано от родител;
  • разпечатка от електронен дневник на електронен бележник, заверена с подпис на директор и печат на училището;
  • служебна бележка за завършен IX клас от училището.


В XI клас:

1 място - момиче

XI А- Профил Математически, Английски език

1 място - момче/момиче

XI Ж – Професия Системен програмист, Специалност Системно програмиране

Необходими документи при кандидатстване:

  • заявление до директора, подписано от родител;
  • разпечатка от електронен дневник на електронен бележник, заверена с подпис на директор и печат на училището;
  • удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование.


За обявените свободни места учениците трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Среден успех от  предходна учебна година не по-нисък от много добър 4,50;
  2. Полагане на изпит по математика от ученика в МГ „Академик Кирил Попов“;
  3. Успех от положения изпит по математика не по-нисък от добър 4,00.


Документите се подават в канцеларията на МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11, ет. III от 09:00 часа до 16:30 часа в периода от 05.09.2022 г. до 08.09.2022 г.


Последно променен на Понеделник, 05 Септември 2022 09:24