ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 0516-219/29.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ТРЕТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Печат
Четвъртък, 30 Юли 2020 15:21

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. КИРИЛ ПОПОВ” - ПЛОВДИВ

4001 Пловдив, ул.”Чемшир” № 11, тел.:032/643 157; www.omg-bg.com; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми ученици и родители,

Съгласно заповед № 0516-219/29.07.2020 г. на министъра на образованието и науката в МГ „Акад. Кирил Попов“ ще се осъществи прием за трета паралелка в V клас за учебната 2020/2021 година, в която ще бъдат приети 28 ученици на база минимална разлика в бала, формиран съгласно регламента за прием в V клас, а не на квотен принцип.


І. Приемането на документи за участие в класирането за прием на ученици в V „В“ клас за учебната 2020/2021 година в МГ „Акад. Кирил Попов" - ще се извършва по следния график:

1. Подаване на заявления за участие в приема ще се подават от 04 до 05 август 2020 г. /вкл./, в централна сграда на МГ „Акад. Кирил Попов“, етаж І, каб. 101, от 8:30 часа до 17:30 часа.

2. Обявяване на резултатите от класирането – на 06 август 2020 г. след 17:30 часа на интернет страницата на училището /www.omg-bg.com/.

3. Записване на класираните ученици – на 07 август 2020 г. в централна сграда на МГ „Акад. Кирил Попов“, етаж І, каб. 101, от 8:30 часа до 17:30 часа.

4. Оповестяване на броя на незаетите места след изтичане на срока за записване на класираните ученици – след 18:00 часа на 07 август 2020 г.

5. Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици, в зависимост от броя на останалите незаети места – до 10 август 2020 г.

6. Записване на следващите по низходящ ред ученици – до 17:30 часа на 11 август 2020 г.

ІІ. Необходими документи:

1. заявление по образец (ВИЖТЕ ТУК);

2. копие на документа с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“ – само за ученици от друга област;

3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави по чл.73, ал.2.

Забележка: Учениците, участвали и в предходния етап на приема /подали заявление в периода 08-10 юли 2020/ подават само заявление по образец, без да представят документи по т. 2 и т. 3.

От канцеларията

Последно променен на Четвъртък, 30 Юли 2020 15:31