НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА 7. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Печат
Четвъртък, 10 Юни 2021 07:48

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми колеги,

Моля да се запознаете с инструктажите за ученика и за квестора на НВО.

  • инструктаж за ученика на НВО - тук
  • инструктаж за квестора на НВО - тук