ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 г. Печат
Написано от Гешева   
Понеделник, 13 Септември 2021 16:12

Уважаеми ученици и родители,


С огромно вълнение Ви поздравяваме с началото на учебната 2021/2022 година. Пожелаваме Ви здраве и много успехи! Бъдете и пребъдете чрез знанието и словото, чрез следите, които ще оставите, и чрез духа, който ще наследите.

Откриването на учебната година в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ ще бъде съобразено с противоепидемичите норми и изисквания при създадената ситуация в страната. Създаден е график и различен часови пояс за отделните класове, с което да се гарантира спокойното и безпроблемно присъствие на учениците.

Учениците от V и VIII клас ще бъдат тържествено посрещнати в двора на гимназията от 10.30 часа.

Учениците от VI, VII и X клас ще бъдат посрещнати в 12.30 часа от класните си ръководители в класните стаи.

Учениците от IX клас ще бъдат посрещнати в 13.30 часа от класните си ръководители в класните стаи.

Учениците от XI клас ще бъдат посрещнати от класните си ръководители в двора на гимназията от 12.30 часа.

Учениците от XII клас ще бъдат посрещнати от класните си ръководители в двора на гимназията от 13.30 часа.


Пожелаваме на всички здраве, сили и вдъхновение!

Ръководството на МГ „Акад. Кирил Попов“