Организация на учебния процес от 28.10.2021 г. Печат
Сряда, 27 Октомври 2021 17:00

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

От утре /28.10.2021 г./ обучението на учениците се осъществява в електронна среда от разстояние.

За периода 28-29.10.2021 г. учебните занятия се провеждат както следва:

- I смяна от 07:30 до 13:05 часа - VIII и XII клас;

- II смяна от 13:20 до 18:55 часа - V, VI, VII, IX, X и XI клас.

Продължителността на един учебен час е:

- 30 минути за учениците от V, VI и VII клас;

- 35 минути за учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас.