График за защити на дипломни проекти за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация Печат
Петък, 27 Май 2022 15:22

График на професия "Системен програмист" - тук

График на професия "Компютърен график" - тук