Изменение на регламента за държавен план-прием на ученици в V-ти клас за учебната 2021/2022 година Печат
Четвъртък, 17 Юни 2021 16:04

С изменението може да се запознаете - тук