Обучение м. 07/2022 г. Печат
Четвъртък, 30 Юни 2022 17:05

Тема на обучението: "Създаване на база от данни с методически материали по ЕКК".

Място на провеждане: гр. Свети Влас, хотел "Сейнт Джордж Палас".

Период на провеждане: 04.07.2022 г., от 13:00 ч. до 16:15 часа.

Наименование на обучителната организация: вътрешно институционално.

Брой педагогически специалисти: 28

Тема на обучението: "Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес".

Място на провеждане: гр. Свети Влас, хотел "Сейнт Джордж Палас".

Период на провеждане: 05.07.2022 г., от 9:20 ч. до 17:00 часа.

Наименование на обучителната организация: Евроклас-Консулт.

Брой педагогически специалисти: 28