Настоятелство Печат


 

  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

   „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО АРХИМЕД 

 КЪМ ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНAЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ – ГР. ПЛОВДИВ
История
Устав
Банкова сметка
 Финансов отчет  РешенияДейности