ПРОВЕЖДАНЕ НА XIV ОБЩОУЧИЛИЩЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЧАВДАР ДИМИТРОВ – ЧАРЛИ”

Поименeн състав на обществения съвет към Математическа гимназия ,,Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, както следва: Председател: Константин Генов   Членове: Дора Мирчева – представител на Община Пловдив, главен експерт в […]

Тема на Обучението: „Оформяне на официална документация“ и „Създаване на база от данни с методически материали по състезателна математика“. Място на провеждане: гр. Чепеларе, хотел „Родопски дом“. Период на провеждане: 27.05.2022 […]

Тема на обучението: „Създаване на база от данни с методически материали по ЕКК“. Място на провеждане: гр. Свети Влас, хотел „Сейнт Джордж Палас“. Период на провеждане: 04.07.2022 г., от 13:00 […]

Тема на обучението: „Специфика на новия формат на ДЗИ по български език и литература“. Място на провеждане: Старозагорски бани, хотел „Армира“. Период на провеждане: 09.07.2022 г. – 10.07.2022 г. Начален […]

Тема на обучението: „СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА НА КОЛАБОРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ. ТЕОРИТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КО-ОБУЧЕНИЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕЩА ОБЩНОСТ В РАМКИТЕ НА КОЛАБОРАТИВНО - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.“ Място на провеждане: с. Чифлика, […]

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, […]

Защо да запишете детето си при нас?

 • STEM Център

 • Защо МГ?

 • Успешна реализация

Awesome Image

STEM Център

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика.
STEM акцентира върху ученето, основано на проекти и личностни преживявания.
STEM поощрява изследователския подход и практическата насоченост на знанията у младите хора.
STEM осигурява интегрираната учебна среда от ново поколение.

Awesome Image

Защо МГ?

МГ е изборът на успешните хора на бъдещето.
Традициите на Математическа гимназия са утвърдени, а името на училището се превръща в синоним на качествено обучение, креативност и иновативност в преподаването и фактор в националните и извъннационалните образователни форуми.

Awesome Image

Успешна реализация

Младите хора в МГ са мотивирани, активни и инициативни. Развият умения, които са им необходими във всяка една сфера – личностна и професионална. Успешно се реализират в конкурентна среда и се адаптират към променящия се свят. Основание за гордост са стотиците възпитаници на гимназията, които днес са учители, лекари, юристи, научни работници, икономисти, IT специалисти в България и във водещи компании в Европа и в САЩ.

Статистики

 • 0

  Ученици, завършили гимназията

 • 0

  Брой ученици през тази учебна година

 • 0

  Завършили випуски

 • 0

  Получени награди

Мнения за гимназията

Прочетете какво мислят другите за нас.

Партньори и приятели

Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Информация за кандидатстването

Logo MG_red_png