Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация Печат
Четвъртък, 21 Ноември 2019 10:38

СЪОБЩЕНИЕ (вижте тук)