ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВКА НА УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВКАТА   ЛОГИСТИКА   ЦЕНОВА ЛИСТА  

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Приемът в МГ „Академик Кирил Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава четвърта, раздел IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите […]

Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година

Изменение на Регламент за осъществяване на държавния план-прием в V клас в МГ „Акад. Кирил Попов“ за 2024/2025 учебна година, във връзка с писмо № 9105-88/25.03.2024 г. на МОН

Logo MG_red_png