Шаблони на заявления

Заявление за отсъствие по семейни причини

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги Приложение 3 – Практически насоки Приложение 4 – Добри практики

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СХЕМА: Система за прилагане на Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти ПРИЛОЖЕНИЕ 13: Структури, функционални задължения на институциите, които имат задължения в областта на превенция на […]

Logo MG_red_png