Състав

Поименeн състав на обществения съвет към Математическа гимназия ,,Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, както следва: Председател: Константин Генов   Членове: Дора Мирчева – представител на Община Пловдив, главен експерт в […]

Logo MG_red_png