График за запознаване с оценените изпитни работи от ДЗИ

Уважаеми зрелостници, Може да се запознаете с оценената си изпитна работа от ДЗИ след подадено писмено заявление, представен документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление) и в […]

Logo MG_red_png