РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Ученикът в присъствието на родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, и в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи може да се запознае с оценената работа в […]

Инициативата „Аз мога – тук и сега“

От 31 май до 2 юни 2024 г. в град Девин се състоя XIII-ото ежегодно издание на инициативата „Аз мога – тук и сега“. Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ изпрати […]

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, НА 01. 06. 2024 г. /СЪБОТА/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС. ЗА ЦЕЛТА УЧАСТНИЦИТЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ […]

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас през учебната 2023/2024 година

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители, Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас на учебната 2023/2024 година съгласно Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г., изменена със Заповед № РД 09-1270/16.05.2024 […]

Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2023/2024 година – 30.03.2024 г.

Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2023/2024 година – 30.03.2024 г. Учениците, които са с код, трябва да се обърнат за информация към училището, […]

Областен кръг на „Пролетно математическо състезание“ за ученици от ІV клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, НА 30. 03. 2024 г. /СЪБОТА/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС. ЗА ЦЕЛТА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЛЕТНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – […]

Резултати от олимпиадата по математика – областен кръг, проведен на 11.02.2024 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ ОТ ІV, V, VІ И VІІ КЛАС, ОТ 05. 03. 2024 г. ДО 07. 03. 2024 г.(вкл.) МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОЦЕНЕНИТЕ СИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА […]

Logo MG_red_png