МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, НА 01. 06. 2024 г. /СЪБОТА/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС. ЗА ЦЕЛТА УЧАСТНИЦИТЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ […]

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Приемът в МГ „Академик Кирил Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава четвърта, раздел IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите […]

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас през учебната 2023/2024 година

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители, Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас на учебната 2023/2024 година съгласно Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г., изменена със Заповед № РД 09-1270/16.05.2024 […]

Лауреати на Националната олимпиада по български език и литература – април, 2024 г.

Честито на лауреатите на Националната олимпиада по български език и литература – април, 2024 г., гр. Хисаря – Велислав Борисов – XI ж клас и Изел Хатърназ – XII б […]

Ден на ученическото самоуправление

Автор: Мила Костадинова, ученичка от XI A клас

Logo MG_red_png