Библиотека

Библиотеката в МГ “Акад. Кирил Попов” – Пловдив е с дългогодишни традиции в работата с ученици и учители. Тя представлява нещо повече от сбирка от книги, а е място за […]

ТРАДИЦИИ, СИМВОЛИ, РИТУАЛИ в МГ “Акад. Кирил Попов”

Задължителни ученически униформи в зимен и летен вариант въведени по предложение на Училищното настоятелство с решение на ПС протокол №8/04.07.2003 г. Ученическите униформи на МГ са знак за принадлежност към едно […]

История

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, Пловдив е основана през 1971 г. с прием от два випуска с профилите „Математика” и „Изчислителна математика”. Първият ѝ директор е Димо Малешков, който с колектив от 21 […]

Logo MG_red_png