Телефони

032/643 157 Канцелария / Директор

032/643 192 Заместник-директори по учебната дейност

032/333 232 Заместник-директор, административно-стопанска дейност

032/643 093 Гл. счетоводител

Адрес

ул. Чемшир No 11
кв. "Хр. Смирненски"
гр. Пловдив 4000
България

E-mail

Пишете ни.

info-1690346@edu.mon.bg
omg@omg-bg.com
Logo MG_red_png