ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВКА НА УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВКАТА   ЛОГИСТИКА   ЦЕНОВА ЛИСТА  

Съобщение БДП

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, През 2024 г. акцент в комуникационната стратегия на политиката по БДП са инициативите за опазване живота и здравето на децата на пътя. Насочването на усилията към тях при […]

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Ученикът в присъствието на родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, и в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи може да се запознае с оценената работа в […]

Инициативата „Аз мога – тук и сега“

От 31 май до 2 юни 2024 г. в град Девин се състоя XIII-ото ежегодно издание на инициативата „Аз мога – тук и сега“. Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ изпрати […]

График за запознаване с оценените изпитни работи от ДЗИ

Уважаеми зрелостници, Може да се запознаете с оценената си изпитна работа от ДЗИ след подадено писмено заявление, представен документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление) и в […]

Logo MG_red_png