Държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация Печат
Понеделник, 31 Май 2021 19:14

Разпределение по зали на учениците:

- професия "Системен програмист" - тук

- професия "Компютърен график" - тук