УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА Печат
Сряда, 07 Октомври 2020 11:24


Учебни планове за учебната 2020/2021 годинаV А клас


V Б класV В класVI А клас


VI Б класVII А клас


VII Б клас


VIII А клас


VIII Б класVIII В класVIII Г клас


VIII Д клас


VIII Е класVIII Ж класVIII З клас


IX А клас


IX Б класIX В класIX Г класIX Д класIX Е класIX Ж класIX З клас


X А клас


X Б класX В класX Г класX Д класX Е класX Ж класX З клас


XI А клас


XI Б класXI В класXI Г класXI Д класXI Е класXI Ж класXI З клас


XII А клас


XII Б класXII В класXII Г класXII Д класXII Е класXII Ж класXII З клас


V клас дистанционно (вижте тук)


VI клас дистанционно (вижте тук)


VIII клас дистанционно - немски (вижте тук)