ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 07 Април 2022 13:12

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ТУК

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В V КЛАС СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ТУК