Второ място за Радостин Чолаков от МГ “Акад. Кирил Попов” на Европейски конкурс за млади учени EUCYS проведен в гр. Лайден, Холандия.

Logo MG_red_png