На 10., 11. и 12. ноември 2020 г. онлайн се състоя седмата сесия на Ученическия институт при БАН, в която ученици от МГ „Акад.Кирил Попов” участваха и заеха призови места в различни направления. В секция Хуманитарни и обществени науки проектът на Велислав Борисов и Катерина Прончева от 8. ж клас „Иван Богоров и изграждането на новобългарския книжовен език“ спечели първа награда. Научен ръководител на проекта е д-р Невена Ичевска, преподавател по БЕЛ в МГ „Акад.К.Попов“, а научен консултант- проф.д-р Диана Благоева от ИБЕ при БАН.

В секция Информатика и информационни технологии се представиха следните ученици със своите проекти:

Александър Цветков – 5а клас с ръководители Нели Кузева и проф. Магдалена Стоева – Специална награда на журито, Проект „Моето космическо семейство“;

Габриела Чавгова – 11а клас с ръководител Звездин Басарабов – Грамота за отлично представяне, проект „Разпознаване на емоции чрез извличане на аудио характеристики и конволюционни невронни мрежи“;

Никита Койнов – 11е клас с ръководител Дарина Брънчева– Специална награда на журито, проект „Дърво на историята“;

Ярослав Докузов – 11е клас с ръководител Дарина Брънчева, проект „CORONASTATIS“;

Елена Кикьова – 12ж клас с ръководител Дарина Брънчева, проект „ d o t s – Помощник за структуриране и анализиране на здравословни показатели “;

Кирил Илиев – 12ж клас с ръководител Дарина Брънчева, проект „Liquid Knot – Създаване на пространствени повърхности“.


Ръководството на МГ поздравява екипите, разработили проектите, за поредното достойно представяне на гимназията на сесията на Учи БАН и им желае здраве и вдъхновение за по-нататъшни проучвания в различните области на знанието.

alt

Logo MG_red_png