Камелия Димитрова от XIIА клас

е добрият пример за това, че в МГ „Акад. Кирил Попов“ учениците не са вдъхновени само от точните науки, а и от словото, книгите и учителите си по литература. Само за два месеца тя спечели три награди в конкурси за проза.


• Национален литературен конкурс „И ти си в мене – ти родино моя!“ – Община Чирпан,
Къща музей „Пейо К. Яворов“, Фондация „Яворов“
Първо място във втора възрастова група, раздел „проза“


• IX Национален литературен конкурс „Стамен Панчев” – община Ботевград
Организиран от Дружество “Орханиец” и Дружество на литературните творци “Стамен Панчев”
Второ място във втора възрастова група, раздел „проза“


• Част от XXV Национален фестивал на детската книга гр. Сливен.
Национален литературен конкурс на тема „От другата страна на вълшебното огледало“
Трето място в трета възрастова група, раздел „проза“

Logo MG_red_png