Уважаеми ученици,

Уведомяваме Ви, че областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще

се проведе на 25 февруари 2023 г. (събота) от 09.00 ч.

Учениците трябва да се явят в съответния център до 08,40 часа с документ за

самоличност, както следва:

учениците от V, VІ, VІІ и ХІІ клас – ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив;

учениците от VІІІ-Х клас и ХІ клас – ПГ по електротехника и електроника – Пловдив.

Logo MG_red_png