Тема на обучението: „Създаване на база от данни с методически материали по ЕКК“.

Място на провеждане: гр. Свети Влас, хотел „Сейнт Джордж Палас“.

Период на провеждане: 04.07.2022 г., от 13:00 ч. до 16:15 часа.

Наименование на обучителната организация: вътрешно институционално.

Брой педагогически специалисти: 28

Тема на обучението: „Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“.

Място на провеждане: гр. Свети Влас, хотел „Сейнт Джордж Палас“.

Период на провеждане: 05.07.2022 г., от 9:20 ч. до 17:00 часа.

Наименование на обучителната организация: Евроклас-Консулт.

Брой педагогически специалисти: 28

Logo MG_red_png