Тема на обучението: „Специфика на новия формат на ДЗИ по български език и литература“.

Място на провеждане: Старозагорски бани, хотел „Армира“.

Период на провеждане: 09.07.2022 г. – 10.07.2022 г.

Начален и краен час: на 09.07.2022 г., от 14.00 ч. до 17.30 ч.; на 10.07.2022 г. от 09.00 до 10.30 ч.

Наименование на обучителната организация – Вътрешно институционално с обучител д-р Шинка Дичева-Христозова – главен учител.

Брой педагогически специалисти: 8

Logo MG_red_png