Тема на Обучението: “Оформяне на официална документация” и “Създаване на база от данни с методически материали по състезателна математика”.

Място на провеждане: гр. Чепеларе, хотел “Родопски дом”.

Период на провеждане: 27.05.2022 г. – 29.05.2022 г.

Начален и краен час: На 28.05.2022 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч.; на 29.05.2022 г. от 09.00 до 12.30 ч.

Наименование на обучителната организация – Вътрешно институционално с обучители Мария Хаинова – старши учител по БЕЛ и д-р Радка Златанова – старши учител по математика.

Брой педагогически специалисти: 14

Logo MG_red_png