01.05.2023 год. /понеделник/ – Международен ден на труда – неучебен ден.

От 02.05.2023 год. /вторник/ учебните занятия продължават като следва:

І – ва смяна от 07:30 часа  за учениците от Vа-б, VІа-б, ІХа-з, Ха-з и ХІа-з клас;

ІІ – ра смяна от 13:20 часа  за учениците от VІІ а,б,в,, VІІІа-з  и ХІІа-з  клас.

Logo MG_red_png