Съгласно Заповед РД09-590/16.03.2023 г. на министъра на образованието и науката – 03.04.2023 год. /понеделник/ – неучебен и неприсъствен ден за учениците.

От 04.04.2023 год. /вторник/ учебните занятия продължават както следва:

  • І – ва смяна от 07:30 часа за учениците от VІІа,б,в ,VІІІа-з и ХІІа-з клас.
  • ІІ – ра смяна от 13:20 часа за учениците от Vа-б, VІа-б, ІХа-з, Ха-з и ХІа-з клас.
Logo MG_red_png