Поименeн състав на обществения съвет към Математическа гимназия ,,Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, както следва:

Председател:

Константин Генов

 

Членове:

  • Дора Мирчева – представител на Община Пловдив, главен експерт в отдел “Образование”
  • Димитър Тафков – представител на работодателите
  • Димитър Андреев – представител на работодателите
  • Борис Халачев – представител на родителите
  • Георги Иванов – представител на родителите
  • Гергана Филипова – представител на родителите
  • Ивайло Спасов – представител на родителите
  • Никола Славчев – представител на родителите
Logo MG_red_png